Skor Keyakinan Ekonomi MTEM (MECS)

Posted on |

Skor Keyakinan Ekonomi MTEM ialah salah satu usaha MTEM untuk melakukan kajian soal selidik terhadap orang awam mengenai ekonomi Malaysia. Kajian ini merupakan kerjasama di antara Kajidata Research Sendirian Berhad dan di adakan setiap suku tahun.  Pada suku ke 3 tahun ini terdapat penurunan sebanyak 2.7 mata kepada 36.6 mata. Penurunan keyakinan ekonomi boleh dikaitkan dengan perubahan negatif beberapa indikator ekonomi pada suku ke-3 tahun ini.